Categories
Betraktelser & Berättelse

The Queen’s gambit

black crt tv showing gray screen
Photo by Burak K on Pexels.com

Ibland är serierna för bra och vädret för dåligt. Man sitter där och sitter där och matar på i grön IKEA soffa. Inte så dåligt liv om det sker någon gång ibland. Har du inte sett The Queen’s gambit på Netflix, ja, då borde du. Be beware, man vill se allt på en gång.