Categories
Visdomsord

Toppen

Categories
Visdomsord

Visdomsord

Never trust a man who speaks well of everybody.

John Churton Collins

Categories
Visdomsord

Ingen

Alltså ingen, inte ens de största, gör något utan att ha hjälp av andra som har gått före. Det är bara på deras axlar man kan se det nya.

Categories
Visdomsord

Visdomsord

An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field.” – Niels Bohr

Categories
Visdomsord

Sprickor

brown floor tiles
Photo by sum+it on Pexels.com

Det finns en spricka i allt – Det är så ljuset kommer in.

Leonard Cohen

Categories
Visdomsord

The most powerful

The most powerful person in the world is the storyteller. —Steve Jobs