Categories
Visdomsord

Inte bara dragspels förakt…

… utan också visdom

Sten Broman yttrade följande: “Är man tillräckligt begåvad, behöver man ingen motion.“.

En Hjälte!

Categories
Visdomsord

Sammanfattar

Kom på att ha roligt om dagarna förkortar livet lika mycket som att få en dödlig sjukdom. Om man tittar på tiden alltså. I båda fallen närmar man sig döden med mer fart än annars. Vill man leva länge bör man alltså hålla sig frisk och ha så tråkigt som möjligt.

…och man bör alltså definitivt undvika att ha roligt när man lider av en dödlig sjukdom…

Categories
Betraktelser & Berättelse Visdomsord

Gratis

Tänk på att när något är gratis så är det du som är produkten.

Categories
Visdomsord

Allt handlar om perspektiv

Categories
Visdomsord

—>

Categories
Böcker Visdomsord

Why we read