Categories
Lokala Uppfinnare

Lokala uppfinnare: Peter Bergman (Pehr Olsson)(Ovanåker/Amerika)

Credits gruppen Utvandringen från Voxnadalen på Facebook.

Här är historien om Pehr Olsson från Knåda som i USA bytte namn till Peter Bergman

Ur Peter Bergmans patentansökan på vindmöllan.