Categories
Betraktelser & Berättelse

Filmfrossa

https://www.cineasterna.se

Categories
Internet of Things (IoT)

Hackade IoT-noder misstänks ha slarvat med entropin – Elektroniktidningen

Med måttliga datorresurser lyckades forskare knäcka 435 000 av 75 miljoner RSA-certifikat som de samlat in över Internet från bland annat routrar och IoT-ändnoder. Orsaken tros vara att för lite slump används när kryptonycklar genereras för IoT-ändnoder.

Source: Hackade IoT-noder misstänks ha slarvat med entropin – Elektroniktidningen

Categories
vetenskap

Solen

https://www.nyteknik.se/innovation/nya-bilden-av-solen-ar-den-mest-detaljerade-nagonsin-6985904?source=carma&utm_custom[cm]=315344646,33270&=