Categories
Betraktelser & Berättelse

Idag

white and red house surrounded by trees at night
Photo by eberhard grossgasteiger on Pexels.com

Idag vila. Bara vila. Inget mer. Skönt. Återhämtning. Liv. Man får förändra världar under andra dagar.