Dumhetsparadoxen – när är det smart att vara dum?

I stället för att vara ”kunskapsintensiva” har våra stora organisationer blivit dumhetsmaskiner. Vi har gång på gång bevittnat hur annars smarta personer slutar tänka och börjar göra ogenomtänkta saker. De slutar ställa kritiska frågor.

Source: Dumhetsparadoxen – när är det smart att vara dum?