Categories
Swedish

B

B som i besiktning. Fem saker att åtgärda. Två enhandsjobb. En familjen-meckar-med-bilen, två verkstad varav den ena är den ständigt återkommande handbromsen. Tror att jag fått anmärkning på den under alls år utom ett då vi haft den här bilen. Möjligen kan också den också klassificeras som ett enhandsjobb. Rostlösare och lite handbromsmotion har fixat biffen några gånger tidigare.

Nöjd således. Förväntar mig alltid värre. Skulle definitivt hellre ta två operationer än en fattigmansbesiktning. För det är såklart så att kan man bara lämna in bilen på verkstaden och säga “fixa” så är det där ingen big deal det där. Men kan man inte det så… ja då är det det. Men den nya 14 månadersregeln hjälper massor här. En bilreparation under eldningssäsong är kris, off season kan vara ok. Förr var det inget bra att ha en tvåa som slutsiffra. Nu kan man justera det där om man segar lite. Få sommarmekartider.

Men köper mig en Vics blå som tröst. Det fungerar alltid. Glad nu.

Hemma igen bär sjukhuset ringer och vill ändra tid, förmiddag till eftermiddag, och det är väl inget problem med det. Det bli ändå alltid en heldag. Inget att hängs läpp för således.

Det här är Iain. https://www.nxp.com/video/:HOVERGAMES-DRONE-DEVELOPMENT Drones och VSCP. Han har inget med bilbesiktning att göra alls men dyker alltid upp där man minst anar det…