Categories
Swedish

Två av vetenskapshistoriens största misstag | illvet.se

»Thomas Midgley har egenhändigt påverkar jordens atmosfär mer än någon annan organism i världshistorien«

Source: Två av vetenskapshistoriens största misstag | illvet.se

Categories
Betraktelser & Berättelse

Åldersparadoxen

man wearing black framed eyeglasses
Photo by Rene Asmussen on Pexels.com

Förr trodde man att man visste mer, men kunde mindre.
Nu vet man mer, men tror man kan mindre.

ps Skulle väl också kunna kallas “dumhetsparadoxen“, eftersom de som inte är så smarta är så säkra på sin sak, medan de som ÄR smarta tvivlar. ds