Categories
Betraktelser & Berättelse

En till…

En kvar. “Events” – “Orka Hedman !” säger jag högt i mitt folktomma kontor, innan jag går på lunch klappandes mig själv uppmuntrande på den goda axeln. Nu gäller det att hitta kolhydrater och att stoppa alla tankar om “varför!?” och “till vilken nytta?“. Sen så kanske ta några steg närmare “klar“.