Categories
Swedish

Bilden av Sverige har förändrats i USA – | forskning.se

I USA har det länge, bland många, funnits en bild av Sverige som ett fredligt land med ett välfungerande välfärdssystem – ett land som hittat en balans mellan kapitalism och socialism. Men den bilden har förändrats.

Source: Bilden av Sverige har förändrats i USA – | forskning.se