Categories
Böcker

Skrämmande

Nu larmar läkare: Sex av av de hittills 15 personer som har dött i Stockholm är svensksomalier. Det säger läkaren Jihan Mohamed, styrelseledamot i svensksomaliska läkarföreningen till Agenda i SVT. 

Fem av dem var boende i Järvaområdet och den sjätte i Järfälla kommun,

Jihan Mohamed menar att det kan spela in att det är trångbott i områdena som de har bott i och att folkhälsan generellt är sämre i utsatta områden. 

– När det spreds till Sverige fanns det inte så mycket information på somaliska och många levde som vanligt, säger hon till SVT.

—-

Jag vet inte om det här är korrekta uppgifter, har ingen möjlighet att kontrollera, men stämmer de så är det snudd på otäckt och nästan exakt beskrivet i boken Som pesten av Hanne-Vibeke Holst som gavs ut 2017. Gäller det övriga förloppet också f.ö. för denna pandemi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.