Categories
Betraktelser & Berättelse

Alltså…

När jag tänker följa en fotbollsmatch….