Categories
Swedish

Feminist?

blue green and red abstract illustration
Photo by Alexander Grey on Pexels.com

Såg att bara 13 av 23 i regeringen kallar sig feminist. Sen tittar man på definitionen

Feminism är ett samlingsbegrepp för rörelser och ideologier som menar att alla människor oavsett kön eller genusidentitet ska ha samma förutsättningar att påverka samhället och sina egna liv. Målet är att uppnå ett jämställt samhälle där alla människor har lika värde.

och sen säger man URK och begär nyval snarast.

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d