Categories
Betraktelser & Berättelse

Thanksgiving idag

people sitting on chairs by the dining table
Photo by cottonbro studio on Pexels.com

Thanksgiving idag. Gott för alla utom möjligen för Amerikas kalkoner. Ja och möjligen inte heller för alla som vill ha tag i en Amerikan idag i något företagsärende…

Och jo, det finns saker att tacka för det här året också.

Categories
Swedish

Stora artister hyllar världens siste rockkung – så blir Per Perssons kalas på Cirkus – Ljusnan

“Fint och hedrande att få en kväll som denna”

Source: Stora artister hyllar världens siste rockkung – så blir Per Perssons kalas på Cirkus – Ljusnan