Categories
Betraktelser & Berättelse

Thanksgiving idag

people sitting on chairs by the dining table
Photo by cottonbro studio on Pexels.com

Thanksgiving idag. Gott för alla utom möjligen för Amerikas kalkoner. Ja och möjligen inte heller för alla som vill ha tag i en Amerikan idag i något företagsärende…

Och jo, det finns saker att tacka för det här året också.

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: