Categories
Swedish

Ellevio | När elektriciteten kom till Hälsingland

– År 1876 togs bågljuslampor i drift vid Marma sågverk i Hälsingland, samtidigt som de även installerades i Näs sågverk i Dalarna. Det är en av de tidigaste dokumenterade belysningsanläggningarna i Sverige. Nio år senare skedde introduktionen av elektriskt ljus i Hudiksvall, 1887 byggdes en kraftstation i Mellankvarnen i Stömneån och 1892 startades kraftstationen vid Stocksbo by, i Färila. Kraftstationen i Färila anses vara den första ”landsbygdselektrifieringen” i Sverige eftersom den matade flera gårdar i byn, berättar Tage Hansson, pensionär och lokalhistoriker, med ett tidigare arbetsliv på Hälsingekraft.

Source: Ellevio | När elektriciteten kom till Hälsingland

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.