Categories
Sayings vetenskap

Auktoriteternas sanningar

Problemet är att veta när de har rätt och när de har fel. Men man får lita på magkänslan. Serrö!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.