Categories
Betraktelser & Berättelse

Normalitet

modern art
Photo by Bruno Thethe on Pexels.com

Man får aldrig glömma att det normala är en värld där man inte finns. Ett liv är bara en blinkning i tidens väv.