Senast lästa bok

Dödskaravanen av Mats Erasmie

Det här är en fantastisk bok om umbäranden för de Svenskar som utvandrade till Brasilien under början av seklet. Mycket välskriven. Ger tydliga bilder åtminstone i mitt huvud och upplevelsen att läsa den är alltså nästan som att se på en film.

LÄS! LÄS! LÄS!

Alla andra böcker jag läst finns här.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.