Categories
Betraktelser & Berättelse

Snurrigt

office working app computer
Photo by Negative Space on Pexels.com

Python , C och Javascript. Upp och ner och fram och tillbaks. I olika ordningar. Från och till. Byte order. Packade strukturer. Olika plattformar lagda uppe på det där. Egentligen är det väl inte konstigt att man blir lite snurrig. I c konverterar man ju en dubbel till rätt byte ordning för att skicka över en kanal fast man halvsover, men i Python, ja man får leta, testa, samma i Javascript. Ja sen göra allt det där åt andra hållet. Samma procedurer. Inga fler populära språk nu tack.

Ändå, ja så älskar man det här.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.