Categories
Swedish

Så har konsultmarknaden skakats om – tufft halvår för äldre konsulter – Computer Sweden

Att landsbygdsuppdragen ökar skulle kunna vara en indikation på att ett värderingsskifte nu äger rum bland både konsulter och uppdragsgivare. Även på samhällsnivå ser vi ett ökat intresse för att hitta hållbara sätt att arbeta på, där exempelvis parametrar som arbetstid, ort och kontorsplats utgör viktiga aspekter, säger Manuel de Verdier.

Source: Så har konsultmarknaden skakats om – tufft halvår för äldre konsulter – Computer Sweden

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.