Categories
Böcker

Senast lästa bok

Drottningklockan av Elisabeth Öhman

Den här boken har något. Det kan man inte komma ifrån. Men den känns också ofärdig på något sätt. Lite naiv. Fast ändå finns det där den har… Hur kommenterar man en sådan bok? Liksom. Vet icke. Bara den som själv läser den kan avgöra vad de tycker när efterorden bläddras fram. Men så är det ju å andra sidan alltid.

Andra böcker jag läst finns här.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.