Senast lästa bok

Det finns alltid förlåtelse av Anne B. Ragde   (Berlinerpopplarna)

Blir förskräckt av inledningen. De två underbara bögarna i Danmark blir till överspelade pajaser. Men fokus flyttas från dem, ja och de mildras i sitt “lilla hjärtat” tugg också, ja och lite skummande av de delarna, och till slut blir det här en helt underbar bok. Läs!

Andra böcker jag läst finns här.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.