Categories
Böcker

Senast lästa bok

En kvinnas blekblå handskrift av Frantz Werfelhttps://sv.m.wikipedia.org/wiki/Franz_Werfel ..

Det givande med den här boken är beskrivbingen av livet som ämbetsman i förkrigs Wien. Men också hur vi alltid är närmast oss själva.

Andra böcker jag läst finns här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.