Categories
Swedish

A new kid in town

2 replies on “A new kid in town”

Dom svenska nya mätarna skall ha standard P1 HAN enligt (https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/det-erbjuder-vi/kurser-och-konferenser/elnat/branschrekommendation-lokalt-granssnitt-v2_0-201912.pdf).

Skall fungera med

  Sagemcom T211 / Ellevio & Skånska Energi
  Landis+Gyr E360
  Itron A300 / Borås Elnät
  S34U18 (Sanxing SX631) / Vattenfall
  KAIFA MA304H4E / Nacka Energi
  KAIFA CL109 / Öresundskraft

Norge och Nederländerna har andra typer. Jag har testat på en Sagemcom T2111 (Ellevivo) och det snurrar på perekt.

Skickar dig en när jag har dom hemma från Kina så kan du testa. Du kan få en sådan här så länge att leka med om du vill.

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: