Categories
Swedish vetenskap

Svante Arrhenius – Wikipedia

Då hans doktorsavhandling sågs som undermålig i Uppsala, blev han inte docent efter sin disputation, vilket innebar att en fortsatt akademisk bana skulle bli mycket svår för honom. Arrhenius skickade sin avhandling till de två ledande tidiga fysikaliska kemisterna, van ‘t Hoff i Amsterdam och Wilhelm Ostwald i Riga, för att försöka intressera dem för hans resultat. Efter viss korrespondens reste Ostwald till Uppsala för att träffa honom, och erbjöd honom då en docenttjänst i Riga, som Arrhenius avböjde.[5] Ostwalds intresse hjälpte till att visa att Arrhenius avhandling faktiskt var av mycket god kvalitet och innehöll banbrytande resultat, och han utnämndes till docent i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet (på en oavlönad tjänst) i slutet av år 1884.

Source: Svante Arrhenius – Wikipedia

Lita aldrig på den akademiska världens första omdömen. Tröghetslagarna verkar där som annorstädes.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7392282

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.