Categories
Swedish

Dyrt att stå utanför internet | Ny Teknik

En miljon människor lever i digitalt utanförskap, enligt rapporten Svenskarna och Internet. Av dem är omkring 746 000 personer över 65 år.

Source: Dyrt att stå utanför internet | Ny Teknik

Fel såklart. Gör de här avgifterna avdragsgilla för dem över 65 liksom avdrag för kurser/utbildning i att använda ny teknik. För nästan alla i den här gruppen handlar det om oviljan att ta till sig ny kunskap. Något som är väldigt tragiskt såklart. Då är man liksom redan halvdöd redan som levande. För världen förändras antingen man vill det eller inte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.