Categories
Swedish

Ondskan

I ett replikskifte med min kompis Anders fick jag följande i svar från honom och som jag tycker ni skall få del av.
I mitt senaste möte med ondskan handlar det mest om ett hånfullt flin hos någon med makt där det inte borde
finnas ett flin. En nedsättande kommentar om något som inte behövde kommenteras. Att hellre skada än att hjälpa.
Ja ni vet vilka dom är. Dom finns hela tiden runt omkring oss…


Hej igen,
> Ondskan definitivt! Vad jag menar med det är egentligen att här handlar 
> det om människor som egentligen
> 
> 1.) gillar att göra andra illa
> 2.) inte bryr sig om andra människor
> 
> Helt övertygad om att det är exaktsamma typ av människor som skickade 
> judar till koncentrationslägren. Fanns det en lag eller regel som sa att
> det skulle vara så så fick det bli så.

Precis! Det är visserligen ett tag sedan jag studerade detta ämne, men det 
finns beräkningar som säger att minst 2-5% av befolkningen lider av denna 
störning och att ytterligare upp till 10-15% har varierande grad av denna 
störning. Enligt en relativt färsk forskningsrapport så finns det fler 
kvinnor än män som lider av denna störning (tvärt emot alla gamla invanda 
föreställningar). Det är visserligen samma andel i båda könen vid födseln, 
men de manliga individerna är p.g.a. sitt testosteron betydligt mer 
riskbenägna och faller därför snabbt ifrån i unga åldrar (trafikolyckor 
våldsbrott droger m.m.).
En majoritet av dessa människor kommer aldrig i klammeri med rättvisan, 
utan terroriserar oss anständiga människor i vardagen istället. En 
intressant iaktagelse är att de är överrepresenterade bland politiker och 
chefer (ca 10 gånger högre andel där än i befolkningen i övrigt). Det finns 
undersökningar gjorda där man bara har tittat på de direkta ekonomiska 
konsekvenser dessa människor ställer till med (vanlig brottslighet 
exkluderad!). Resultatet är skrämmande!

1. Den enskilt största orsaken till konkurser är att en sådan här person
   har ställt till det i t.ex. ett företag och/eller lurat privatpersoner.
2. Samhällskostnaden i enbart Sverige rör sig om minst(!) 200 miljarder/år.
3. De kvinnliga individerna står för en betydligt större andel av kostnaden
   än de manliga, eftersom vi lättlurade satar inte tror att "kvinnor kan"
   även inom detta område. Däremot hittar man de värsta enskilda
   kostnaderna hos männen då dessa är vanligare i företagsledningar (Enron-
   skandalen eller Skandia-affären är sådana exempel). 

Dessutom finns det en annan mycket intressant iaktagelse gjord i detta 
ämne, nämligen att det är extremt ovanligt med denna personlighetstörning 
bland naturvetare och ingenjörer. Teorin är att vi lyder under så extremt 
sanningstvingande omständigheter att det skrämmer bort dessa individer 
(vars främsta instrument är lögnen). Funkar det inte inom vårt område så 
funkar det inte! Spelar ingen roll hur mycket man än försöker ljuga om det 
hela  :-) 

Man anser också, som du så riktigt nämnde, att dessa individer passar på 
och lever ut sin natur om regimen tillåter detta. D.v.s. till synes helt 
vanliga människor går och blir bödlar i t.ex. koncentrationsläger i Nazi-
Tyskland eller i kriget på Balkan. Vilket bara bekräftar vikten av 
demokrati och en fungerande rättsstat.

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.