Categories
Poesi & Dikter Swedish

Laserljus

Tre ljusstrålar som stävar ut från den perfekta sfären. Inget nittiograderstrams. Suttiotre grader, Etthundraelvakommatvå grader, trehundratreochenhalv grader. Alla gröna. Laserljus. Fotoner, Vågor – Dualism. Genererade av exciterade elektroner som faller från energi n-prim till energi m-prim. Deterministiskt. Med tvåhundranittionniomiljonersjuhundranittiotvåtusenfyrahundrafemtionåtta meter per sekund färdas var och en av deras fronter genom universum. Den ena når sitt mål om trekommaettfyratvå ljusår. Den andra når sitt mål på tvåkommasjuettåtta ljusår. Den tredje når sitt mål om ettkommafyraettfyra sekunder. Men vem kan bry sig mindre om det.

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.