Categories
Poesi & Dikter Swedish

Ni…

ni drömmer om att synas
ni barn av de okändas land
ni hoppas att få höras
ni barn av de icke lyssnadets land
ni lever för att tas på allvar
ni barn av de ytligas land
ni tror det här är allvar
ni barn som skojar lite grand.
ni vet att nått är konstigt
när facebook spårar ur.