Familjen Kamprads stiftelse: Undersökning Norrland

Om undersökningen

Familjen Kamprads stiftelse bildades 2011 och ett av stiftelsens ändamål är att stödja forsknings- och utbildningsprojekt som främjar entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd.

Stiftelsens styrelse uppfattar att det saknas en övergripande kartläggning av de senaste årens initiativ som genomförts på offentlig nivå, näringslivsnivå och i civilsamhället för att utveckla entreprenörskap och företag i perifera regioner.

För att öka kunskapen om förutsättningar, utmaningar och möjligheter för utveckling av en levande landsbygd har Stiftelsen gett entreprenörskapsprofessor Karl Wennberg och undertecknad i uppdrag att ansvara för kartläggningen av entreprenörskapsforskning med relevans för landsbygdsutveckling. Kartläggningen gäller generellt i Sverige och mera specifikt i Norrland.

Vi tror på värdet av att skapa tillsammans och inledde kartläggningen med en interaktiv workshop med ett trettiotal representanter för forskning, näringsliv, främjare, myndigheter och intresseorganisationer i slutet av september. Resultatet från workshopen vill vi nu komplettera och hoppas du vill bidra med ditt perspektiv.

Enkäten hittar du i länken  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDGkOJS2qXcfAq9Ea1sAN36l0IEaQhft3cUlcay_jIi07BGQ/viewform

Ditt svar är värdefullt och vi behöver ditt svar senast 14 november 2018.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.