Categories
Swedish

Nu är vår webshop live

http://shop.grodansparadis.com

Categories
Swedish

Arduino Blog » Blog Archive » Doodle clock-robot using arduino

Arduino Blog » Blog Archive » Doodle clock-robot using arduino.

Categories
Swedish Visdomsord

10 Lessons from Einstein

1. Follow Your Curiosity “I have no special talent. I am only passionately curious.”

2. Perseverance is Priceless “It’s not that I’m so smart; it’s just that I stay with problems longer.”

3. Focus on the Present “Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves.”

4. The Imagination is Powerful “Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions. Imagination is more important than knowledge.”

5. Make Mistakes “A person who never made a mistake never tried anything new.”

6. Live in the Moment “I never think of the future – it comes soon enough.”

7. Create Value “Strive not to be a success, but rather to be of value.”

8. Don’t be repetitive “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”

9. Knowledge Comes From Experience “Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience.”

10. Learn the Rules and Then Play Better “You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.”

Categories
Swedish

Look at Linux, the operating system that is an universal platform

Look at Linux, the operating system that is an universal platform.

Categories
Betraktelser & Berättelse Swedish

Vårbetraktelse

Tar en kaffe för vattendroppen som sakta ringlar sig ner över min fönsterruta. Den har nyss frigjort sig från den sista isen på taket där den hamnade som en skör första snöflinga i början av November. Nu kämpar vattenpölen under fönstret med gravitationens hjälp och solen med de elektromagnetiska vågornas hjälp om vem som skall vinna. Båda längtar och trängtar efter den lilla vattendroppen. För droppen finns bara två alternativ. Att sakta dunsta bort i solen och bli en del av himlarna igen eller hinna ned i jorden och sugas upp av vårens första krokus. Det är frågan för dagen och det stora i det lilla. Om man vill se det vill säga.

Categories
Swedish

Which Works Better: Behavior Change or Automation? | Green Tech Advocates

Which Works Better: Behavior Change or Automation? | Green Tech Advocates.