”Teknikbolagens värde är luft”

Börsvärderingar som blåsts upp med hjälp av osynliga tillgångar såsom bolagens framtida intjäningsförmåga och goodwill orsakar både stora och små bubblor med jämna mellanrum och som investerare måste du vara vaksam. Alla minns vi väl it-bubblan som sprack i början av millenniet med bland andra World

Source: ”Teknikbolagens värde är luft”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.