2 thoughts on “Redo

  1. Redo? Redo what?

    Stående skämt på kontoret när det står “Redo” på skrivaren. Blir liksom kul om man läser på engelska.

  2. Kan ni engelska på ert kontor? Oj!

    Som mjukvaruutvecklare är väl “redo” (engelska) själva essensen till att man också skall få knappa på framgent.

    Hade en chef en gång som alltid avslutade alla samtal med ett leende och “Gör om gör rätt”. Ja och det gjorde man.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.