Elektronik I Norden » Spektralsensorer ökar skörden

Genom att kontrollera LED-belysningens intensitet och spektrala emissivitet går det att effektivisera odling i växthus och vertikala odlingar. Markus Buß och Jean-Francois Durix från ams beskriver …

Source: Elektronik I Norden » Spektralsensorer ökar skörden

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.