Bra liksom

En av fördelarna med VSCP är att mätenheterna är standardiserade enligt SI. Dessutom är formaten för ett mätvärde välspecificerat. Det betyder att man bara behöver göra t.ex. en diagram layout som ovan för en tidsserie  men kan använda den också för andra mätvärden utan andra ändringar än axelvärden. Sådant spar tid och vill folk dela med sig så kan man ge eller få plug and play element till/från varandra. Bra liksom.

Här temperaturen på vår södervägg.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.