Senast lästa bok

Försvinnanden av Jodi Picoult

Att kidnappa en flicka? Är det alltid en helt igenom ond gärning?  Utförd av en ond människa? Sen tre kamrater. Och en far. Och en mor. Hur ser de på det som händer? Kan man älska så mycket att man låter någon annan <ta> den man älskar för att inte förstöra vänskapen? Svaren kanske inte finns här, dem måste man komma fram till själv. Men boken väcker frågorna, är bra skriven och måste alltså läsas av envar.

Andra böcker jag läst finns här.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.