Bra liksom

En av fördelarna med VSCP är att mätenheterna är standardiserade enligt SI. Dessutom är formaten för ett mätvärde välspecificerat. Det betyder att man bara behöver göra t.ex. en diagram layout som ovan för en tidsserie  men kan använda den också för andra mätvärden utan andra ändringar än axelvärden. Sådant spar tid och vill folk dela med sig så kan man ge eller få plug and play element till/från varandra. Bra liksom.

Här temperaturen på vår södervägg.

Senseair når milstople med japansk hjälp – Elektroniktidningen

I fem år har Delsboföretaget Senseair och den japanska jättekoncernen Asahi-Kasei Microdevices, AKM, samarbetat kring en ny sensorgeneration – en liten, billig och energisnål ir-sensor som mäter luftkvalitet utan att göra avkall på prestanda. En stor utmaning har varit att ersätta den lilla glödlampan med en lysdiod. Nu är det avklarat. En ny sensorgeneration har just lanserats. Då köper AKM Senseair.

Source: Senseair når milstople med japansk hjälp – Elektroniktidningen

Daniel Zerbst | Daniel Zerbst Artwork

Visual artist / contemporary art. Painting, drawing, collage, objects, film. Born 1974 in Germany. Living and working in spain. Exhibitions international.

Source: Daniel Zerbst | Daniel Zerbst Artwork

Click picture to see trailer.