Klimatvetenskapens tragedi – Stockholmsinitiativet – Klimatupplysningen

”Tragedien med klimatvetenskapen är att den till övermått drabbats av lekmannaintresse. Det har kortsiktigt varit positivt då det har skapat intresse och också bidragit till ett förstärkt ekonomiskt stöd. Dessvärre har de negativa aspekterna blivit alltmer uppenbara och på senare tid har den allmänna debatten helt spårat ut då det stora flertalet som yttrar sig inte vet ett jota vad de vad de pratar om. Media är som vanligt mest intresserad av sensationer och har varken förmåga eller intresse att ge en vetenskaplig balanserad bild. Efter några månader har man glömt IPCCs balanserade rapporter och spinndoktorerna börjar veva på på nytt. Havet stiger i allt snabbare takt, nu ligger det på flera meter, vädret blir att mer extremt och förslagen att minska på de svenska växthusgaserna alltmer absurda. Jag väntar bara på de kommunala fjärträknarna som kanske redan ligger i startgroparna. Sverige har inte något netto- utsläpp överhuvudtaget eftersom mer kol ackumuleras i skogen än vad fabriker och bilar släpper ut. På sikt är de globala problemen på väg att lösas och därför ingenting att oroa sig fördärvad över.Jag har alltid avundats astronomer, partikelfysiker och geologer ty de får arbeta i lugn och ro och inte tvingas ta en stor del av sin tid att bemöta ständiga stolligheter, som till skillnad från riktig vetenskap där felaktiga hypoteser faktiskt försvinner, ständigt upprepas i massmedia, av kändisar och i nutidens snart otaliga bloggar i all oändlighet. På måndagarna medger alla att det var galet med redan på tisdag är några tillbaka och upprepar galenskaperna och på onsdag är man som dårarna tillbaka där man började. Varför inte lämna klimatforskningen i fred för några decennier och i stället ägna intresset åt partikelfysik och relativitetsteori . Säkert finns det potentiella privatforskare som redan visat att Einstein hade alldeles fel. Och tänk som i Blandaren på han som inte trodde att kvadratroten ur 9 är tre och där det var flera i Enskede som inte heller trodde på det.”

Source: Klimatvetenskapens tragedi – Stockholmsinitiativet – Klimatupplysningen