Familjen Kamprads stiftelse: Undersökning Norrland

Om undersökningen

Familjen Kamprads stiftelse bildades 2011 och ett av stiftelsens ändamål är att stödja forsknings- och utbildningsprojekt som främjar entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd.

Stiftelsens styrelse uppfattar att det saknas en övergripande kartläggning av de senaste årens initiativ som genomförts på offentlig nivå, näringslivsnivå och i civilsamhället för att utveckla entreprenörskap och företag i perifera regioner.

För att öka kunskapen om förutsättningar, utmaningar och möjligheter för utveckling av en levande landsbygd har Stiftelsen gett entreprenörskapsprofessor Karl Wennberg och undertecknad i uppdrag att ansvara för kartläggningen av entreprenörskapsforskning med relevans för landsbygdsutveckling. Kartläggningen gäller generellt i Sverige och mera specifikt i Norrland.

Vi tror på värdet av att skapa tillsammans och inledde kartläggningen med en interaktiv workshop med ett trettiotal representanter för forskning, näringsliv, främjare, myndigheter och intresseorganisationer i slutet av september. Resultatet från workshopen vill vi nu komplettera och hoppas du vill bidra med ditt perspektiv.

Enkäten hittar du i länken  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDGkOJS2qXcfAq9Ea1sAN36l0IEaQhft3cUlcay_jIi07BGQ/viewform

Ditt svar är värdefullt och vi behöver ditt svar senast 14 november 2018.

Drivaegetpodden

Björn Lundén – den ofrivillige företagaren Många säger sig vara målinriktade och menar att det är vägen till framgång. Andra nämner ledarskap som en avgörande framgångsfaktor. Björn Lundén, känd som framgångsrik företagare i ekonomi- och företagarkretsar, menar att allt till stor del handlar om tillfälligheter och en gnutta tur. Och hierarkiskt ledarskap i företag ställer han sig helt oförstående till. Det handlar inte om att vinna krig, utan om att respektera varandra och ha kul på jobbet. Häng med på Bjö

Source: Drivaegetpodden

Alltså…

Det hurras över Svensk storhet. Det applåderas rent ut av. Ledare jämförs med gudar och räddare.Det handlas aktier såklart.

Men större vinst om ens två största konkurrenter förbjuds att göra affärer på den marknad som är viktigast… Nåja. Liksom.

Nu är det i alla fall sagt.

Arvid Åhlund: Landsbygden är knappast någon skräpyta

Regeringen satsar en knapp miljard de kommande två åren på att förbättra förutsättningarna för företag på landsbygden. Det meddelade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) under en pressträff på torsdagen.

Source: Arvid Åhlund: Landsbygden är knappast någon skräpyta